جامی » هفت اورنگ » خلاصه » لیلی و مجنون » بخش ۱۰ – شکایت بردن پدر لیلی از مجنون پیش خلیفه با خوانش فرید حامد

بخش ۱۰ – شکایت بردن پدر لیلی از مجنون پیش خلیفه (از بخش جامی » هفت اورنگ » خلاصه » لیلی و مجنون) را با خوانش فرید حامد بشنوید. نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید. فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۰٫۰۱ مگابایت) و در …

جامی » هفت اورنگ » خلاصه » لیلی و مجنون » بخش ۹ – سیاست کردن پدر لیلی وی را به خاطر دیدار مجنون با خوانش فرید حامد

بخش ۹ – سیاست کردن پدر لیلی وی را به خاطر دیدار مجنون (از بخش جامی » هفت اورنگ » خلاصه » لیلی و مجنون) را با خوانش فرید حامد بشنوید. نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید. فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۰٫۰۱ مگابایت) …

جامی » هفت اورنگ » خلاصه » لیلی و مجنون » بخش ۸ – با خبر شدن قبیلهٔ لیلی از عشق او و مجنون و منع وی از دیدن یکدیگر با خوانش فرید حامد

بخش ۸ – با خبر شدن قبیلهٔ لیلی از عشق او و مجنون و منع وی از دیدن یکدیگر (از بخش جامی » هفت اورنگ » خلاصه » لیلی و مجنون) را با خوانش فرید حامد بشنوید. نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید. فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 …

جامی » هفت اورنگ » خلاصه » لیلی و مجنون » بخش ۷ – بدگویی کردن غمازان نزد لیلی از مجنون با خوانش فرید حامد

بخش ۷ – بدگویی کردن غمازان نزد لیلی از مجنون (از بخش جامی » هفت اورنگ » خلاصه » لیلی و مجنون) را با خوانش فرید حامد بشنوید. نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید. فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۰٫۰۱ مگابایت) و در قالب …

جامی » هفت اورنگ » خلاصه » لیلی و مجنون » بخش ۶ – خبر یافتن پدر مجنون از عشق او به لیلی با خوانش فرید حامد

بخش ۶ – خبر یافتن پدر مجنون از عشق او به لیلی (از بخش جامی » هفت اورنگ » خلاصه » لیلی و مجنون) را با خوانش فرید حامد بشنوید. نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید. فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۰٫۰۱ مگابایت) و …

جامی » هفت اورنگ » خلاصه » لیلی و مجنون » بخش ۵ – عهد وفا بستن لیلی با قیس با خوانش فرید حامد

بخش ۵ – عهد وفا بستن لیلی با قیس (از بخش جامی » هفت اورنگ » خلاصه » لیلی و مجنون) را با خوانش فرید حامد بشنوید. نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید. فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۰٫۰۱ مگابایت) و در قالب ogg …

جامی » هفت اورنگ » خلاصه » لیلی و مجنون » بخش ۴ – در بوتهٔ امتحان گداختن لیلی، قیس را با خوانش فرید حامد

بخش ۴ – در بوتهٔ امتحان گداختن لیلی، قیس را (از بخش جامی » هفت اورنگ » خلاصه » لیلی و مجنون) را با خوانش فرید حامد بشنوید. نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید. فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۰٫۰۱ مگابایت) و در قالب …

جامی » هفت اورنگ » خلاصه » لیلی و مجنون » بخش ۳ – شتافتن قیس به دیدن لیلی در فردای آن روز با خوانش فرید حامد

بخش ۳ – شتافتن قیس به دیدن لیلی در فردای آن روز (از بخش جامی » هفت اورنگ » خلاصه » لیلی و مجنون) را با خوانش فرید حامد بشنوید. نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید. فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۰٫۰۱ مگابایت) و …

جامی » هفت اورنگ » خلاصه » لیلی و مجنون » بخش ۲ – آشنایی قیس و لیلی با خوانش فرید حامد

بخش ۲ – آشنایی قیس و لیلی (از بخش جامی » هفت اورنگ » خلاصه » لیلی و مجنون) را با خوانش فرید حامد بشنوید. نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید. فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۰٫۰۲ مگابایت) و در قالب ogg از این …

جامی » هفت اورنگ » خلاصه » لیلی و مجنون » بخش ۱ – سرآغاز با خوانش فرید حامد

بخش ۱ – سرآغاز (از بخش جامی » هفت اورنگ » خلاصه » لیلی و مجنون) را با خوانش فرید حامد بشنوید. نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید. فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۰ مگابایت) و در قالب ogg از این نشانی (اندازه ۰ …