خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » گردش دوران [۵۶-۳۵] » رباعی ۴۴ با خوانش سهیل قاسمی

رباعی ۴۴ (از بخش خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » گردش دوران [۵۶-۳۵]) را با خوانش سهیل قاسمی بشنوید.

نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید.

فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۰٫۱۶ مگابایت) و در قالب ogg از این نشانی (اندازه ۰٫۱۹ مگابایت) دریافت کنید.

متن خوانش:

اجزای پیاله‌ای که درهم پیوست،

بشکستنِ آن روا نمی‌دارد مست،

چندین سر و ساقِ نازنین و کفِ دست،

از مِهرِ که پیوست و به کینِ که شکست؟

خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » گردش دوران [۵۶-۳۵] » رباعی ۴۳ با خوانش سهیل قاسمی

رباعی ۴۳ (از بخش خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » گردش دوران [۵۶-۳۵]) را با خوانش سهیل قاسمی بشنوید.

نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید.

فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۰٫۱۵ مگابایت) و در قالب ogg از این نشانی (اندازه ۰٫۱۷ مگابایت) دریافت کنید.

متن خوانش:

جامی است که عقل آفرین می‌زندش،

صد بوسه زِ مِهْر بر جَبین می‌زندش؛

این کوزه‌گر دَهْر چنین جامِ لطیف

می‌سازد و باز بر زمین می‌زندش!

خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » گردش دوران [۵۶-۳۵] » رباعی ۴۲ با خوانش سهیل قاسمی

رباعی ۴۲ (از بخش خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » گردش دوران [۵۶-۳۵]) را با خوانش سهیل قاسمی بشنوید.

نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید.

فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۰٫۱۶ مگابایت) و در قالب ogg از این نشانی (اندازه ۰٫۱۹ مگابایت) دریافت کنید.

متن خوانش:

* می‌پرسیدی که چیست این نقشِ مجاز،

گر برگویم حقیقتش هست دراز،

نقشی است پدید آمده از دریایی،

و آنگاه شده به قَعْرِ آن دریا باز.

خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » گردش دوران [۵۶-۳۵] » رباعی ۴۱ با خوانش سهیل قاسمی

رباعی ۴۱ (از بخش خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » گردش دوران [۵۶-۳۵]) را با خوانش سهیل قاسمی بشنوید.

نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید.

فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۰٫۱۵ مگابایت) و در قالب ogg از این نشانی (اندازه ۰٫۱۷ مگابایت) دریافت کنید.

متن خوانش:

یک قطرهٔ آب بود و با دریا شد،

یک ذرّهٔ خاک و با زمین یکتا شد،

آمد شدن تو اندرین عالم چیست؟

آمد مگسی پدید و ناپیدا شد.

خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » گردش دوران [۵۶-۳۵] » رباعی ۴۰ با خوانش سهیل قاسمی

رباعی ۴۰ (از بخش خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » گردش دوران [۵۶-۳۵]) را با خوانش سهیل قاسمی بشنوید.

نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید.

فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۰٫۲۱ مگابایت) و در قالب ogg از این نشانی (اندازه ۰٫۲۳ مگابایت) دریافت کنید.

متن خوانش:

چون چرخ به کام یک خردمند نگشت،

خواهی تو فلک هفت شِمُر، خواهی هشت،

چون باید مُرد و آرزوها همه هِشْت،

چه مور خورد به گور و چه گرگ به دشت.

خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » گردش دوران [۵۶-۳۵] » رباعی ۳۹ با خوانش سهیل قاسمی

رباعی ۳۹ (از بخش خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » گردش دوران [۵۶-۳۵]) را با خوانش سهیل قاسمی بشنوید.

نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید.

فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۰٫۱۵ مگابایت) و در قالب ogg از این نشانی (اندازه ۰٫۱۸ مگابایت) دریافت کنید.

متن خوانش:

ای چرخِ فلک خرابی از کینهٔ توست،

بیداد گری پیشهٔ دیرینهٔ توست،

وی خاک اگر سینهٔ تو بشکافند،

بس گوهر قیمتی که در سینهٔ توست.

خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » گردش دوران [۵۶-۳۵] » رباعی ۳۸ با خوانش سهیل قاسمی

رباعی ۳۸ (از بخش خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » گردش دوران [۵۶-۳۵]) را با خوانش سهیل قاسمی بشنوید.

نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید.

فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۰٫۱۶ مگابایت) و در قالب ogg از این نشانی (اندازه ۰٫۱۸ مگابایت) دریافت کنید.

متن خوانش:

یارانِ موافق همه از دست شدند،

در پای اجل یکان‌یکان پَست شدند،

بودیم به یک شراب در مجلسِ عمر،

یک دَوْر ز ما پیشترک مست شدند!

خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » گردش دوران [۵۶-۳۵] » رباعی ۳۷ با خوانش سهیل قاسمی

رباعی ۳۷ (از بخش خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » گردش دوران [۵۶-۳۵]) را با خوانش سهیل قاسمی بشنوید.

نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید.

فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۰٫۱۶ مگابایت) و در قالب ogg از این نشانی (اندازه ۰٫۱۹ مگابایت) دریافت کنید.

متن خوانش:

یک‌چند به کودکی به استاد شدیم؛

یک‌چند ز استادی خود شاد شدیم؛

پایان سخن شنو که مارا چه رسید:

چو آب برآمدیم و چون باد شدیم!

خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » گردش دوران [۵۶-۳۵] » رباعی ۳۶ با خوانش سهیل قاسمی

رباعی ۳۶ (از بخش خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » گردش دوران [۵۶-۳۵]) را با خوانش سهیل قاسمی بشنوید.

نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید.

فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۰٫۱۵ مگابایت) و در قالب ogg از این نشانی (اندازه ۰٫۱۷ مگابایت) دریافت کنید.

متن خوانش:

افسوس که سرمایه ز کَف بیرون شد،

در پایِ اَجَل بسی جگرها خون شد!

کس نامد از آن جهان که پرسم از وی:

کاحوالِ مسافرانِ دنیا چون شد.

خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » گردش دوران [۵۶-۳۵] » رباعی ۳۵ با خوانش سهیل قاسمی

رباعی ۳۵ (از بخش خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » گردش دوران [۵۶-۳۵]) را با خوانش سهیل قاسمی بشنوید.

نسخهٔ همگام شده را با مشاهدهٔ متن در گنجور ببینید.

فایل صوتی متناظر را می‌توانید در قالب mp3 از این نشانی (اندازه ۰٫۱۵ مگابایت) و در قالب ogg از این نشانی (اندازه ۰٫۱۸ مگابایت) دریافت کنید.

متن خوانش:

افسوس که نامهٔ جوانی طی شد،

وان تازه‌بهار زندگانی دی شد؛

حالی که ورا نام جوانی گفتند،

معلوم نشد که او کیْ آمد، کیْ شد!